اخبار برگزیده

خست ه

نمی‌دونم چرا اجازه می‌دم یه سری مسائل اذیتم کنن.داشتم به پ. می‌گفتم من در مقابل محبت آدما خیلی زود گول می‌خورم.کاملاً می‌شه با محبتِ خالصانه به دلم راه باز کرد. : البته شاید نشه درمورد هیچی عبارت "خالصانه رُ به کار برد.ولی به هر حال می‌تونه نسبتاً خالصانه باشه.مسئله گول خوردنه نیست در واقع البته.مسئله اینه که ایت هرتز. :
هر روز که از دانشگاه می‌گذره مسائل جدیدی پیدا می‌شه که در مقابلش حس ناتوانی می‌کنم.
کاش فقط یکی می‌یومد بهم می‌گفت که همینا رُ تجربه کرده و از پسش براومده.کاش فقط یکی می‌فهمید که من احتیاج دارم باهام حرف زده بشه. :
 
پ.ن: .?...If I lay here. If I just lay here. Would you lie with me and just forget the world

خست ه

خست ه

خست ه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها